IFFHS ALL TIME AZERBAIJAN MEN'S DREAM TEAM - 14IFFHS ALL TIME DREAM TEAMS

TODAY - AZERBAIJAN - 14


IFFHS ALL TIME AZERBAIJAN MEN’S DREAM TEAM


 (4-2-4)

 

GK Sergei Kramarenko


RB Rafiq Quliyev


CB Vladimir Brukhti


CB Vyacheslav Semiglazov


LB Yashar Babaeyv


CM Igor Ponomarev


CM Nazim Suleymanov


RW Kazbek Tuaev


FW Anatoliy Banishevskiy 


FW Alakbar Mammadov


LW Yuri Kuznetsov