IFFHS MEN’S ALL TIME NEPAL DREAM TEAM - 139IFFHS ALL TIME DREAM TEAMS

TODAY - NEPAL - 139

IFFHS MEN’S ALL TIME NEPAL DREAM TEAM 

 

(4-3-3)

 

GK Upendra Man Singh


RB Biraj Maharjan


CB Sagar Thapa


CB Raju Kaji Shakya


LB Suresh Panthi


DM Rohit Chand


CM Rupak Raj Sharma


OM Mani Shah


FW Hari Khadka


FW Ganesh Thapa


FW Bal Gopal Maharjan